Історія, символіка, офіційні документи

Як бути прийнятими до МАЛіЖ? Як створити у школі, іншому навчальному закладі літературно-мистецький осередок МАЛіЖ і об'єднати у ньому юні таланти? Читай тут!

Якщо пишеш вірші чи прозу, малюєш або тебе захоплює журналістика, художнє фото, етнографія і народні ремесла, сценічне мистецтво, авторська пісня, хореографія, кіно і відео, ІТ-технології – тоді приєднуйся до маліжан!

Чимало юних обдарувань цікавляться як приєднатися до юнкорів і літераторів, митців фото і малюнку – бути прийнятими до МАЛіЖ. На ваше запитання: «Як створити у школі, іншому навчальному закладі літературно-мистецький осередок МАЛіЖ і об'єднати у ньому юні таланти?», прес-служба МАЛіЖ коментує і роз'яснює, що:

 • Відповідно Статуту МАЛіЖ літературно-мистецький осередок Міжнародної академії літератури і журналістики може бути створений за наявності трьох членів МАЛіЖ.
 • Для цього слід провести установчі збори.
 • Обрати керівника осередку, його заступників, склад корпункту журналу «СУЗІР'Я ФЕСТ» та веб-порталу МАЛіЖ.
 • Прийняти до МАЛіЖ обдарованих дітей: поетів, прозаїків, фотомитців, журналістів, художників та кіномитців, театралів, науковців, спортивних коментаторів, юнкорів.
 • Скласти їх список.
 • Подати заяву вступу до МАЛіЖ (форму дивися внизу).
 • Заповнити облікові картки встановленого взірця (форму дивися внизу).
 • Додати до них два фото розміром 3 ✕ 4 см, на зворотньому боці написати розбірливо прізвище, ім'я, по-батькові.
 • Додати довідку встановленої форми про написані та опубліковані твори (форму дивися внизу).
 • Зареєструватись на сайті МАЛіЖ, зробити коментарі до прочитаних творів інших юних авторів, до малюнків, а також опублікувати кілька власних творів у «Бібліотеці» сайту МАЛіЖ або кілька новин у своєму блозі, додати до зазначених документів копію свого профілю на сайті МАЛіЖ. Це важливо! (Примітка: автори старше 17 років публікують свої твори тільки в особистому блозі).

При поступленні до МАЛіЖ необхідно сплатити внесок, який для школярів складає 60 грн. + 40 грн. за виготовлення членського квитка, прес-карти і значка. Із цієї загальної суми 10 грн. залишається у відділенні, осередку МАЛіЖ, і 90 грн. перераховується разом із відомістю в офіс МАЛіЖ.

Вступний внесок дорослих (старше 18 років) складає 80 грн. + 40 грн. за виготовлення членського квитка, прес-карти і значка. Із цієї загальної суми 10 грн. залишається у відділенні, осередку МАЛіЖ, і 110 грн. перераховується разом із відомістю в офіс МАЛіЖ.

Члени МАЛіЖ оплачують річні внески: школярі – 60 грн., із яких 10 грн. залишається у відділенні, осередку МАЛіЖ, дорослі (старше 18 років) – 80 грн., із яких 10 грн. залишається у відділенні, осередку МАЛіЖ.

Примітка: вступники річні внески сплачують тільки на наступний рік після вступу до МАЛіЖ.

Перерахувати внески слід на розрахунковий рахунок МАЛіЖ UA903253650000026003011099965, ідентифікаційний код 26396685, код Банку-одержувача 325365 в ПАТ «КредоБанк», вул. Зелена 17, м. Львів (вказувати у платежі «внески»). За неможливістю перерахування внесків через Банк, внески можна надсилати також поштовим переказом за наступною адресою: ГО МАЛіЖ, вул. Околична 16/42, м. Львів-26 79026

 • Квитанцію щодо перерахування вказаної вище суми додати до заяви (встановленої форми) облікової картки разом із трьома фото на кожного вступаючого до МАЛіЖ.
 • Діти напівсироти оплачують внески у розмірі 50%, круглі сироти 0%.
 • Відтак всі документи щодо прийому до МАЛіЖ слід направити рекомендованим або заказним листом на адресу:
  ГО МАЛіЖ, вул. Околична 16/42,
  м. Львів-26, 79026.

Примітка: три фото розміром 3 ✕ 4 см вкладуються у невеликий конвертик, ні в якому разі не прикріпляються скріпкою, тому, що вона може зіпсувати ваше фото.

КОНТАКТИ ГО МАЛіЖ:
вул. Кульпарківська 99, м. Львів 79000
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Веб-портал МАЛіЖу: academy-malig.infoЗАЯВА

Прошу прийняти мене до членів громадської організації «Міжнародна академія літератури і журналістики»,
статут якої визнаю і зобов'язуюсь його виконувати.

Прізвище, ім'я, по-батькові ______________________________________________

Літературний псевдонім __________________________________

Творча діяльність розпочата у _________________________

Участь у творчих конкурсах, фестивалях __________________

Місце навчання ____________________________________

Домашня адреса та телефон _________________________________ E-mail ___________

Додаток:
а) Автобіографія;
б) Довідка про основні опубліковані матеріали;
в) Три фотокартки розміром 3 ✕ 4 см;
г) Виписка з протоколу літературно-мистецького осередку МАЛіЖ, або зборів організації МАЛіЖ, якщо вони створені.

Цією заявою також даю згоду на обробку моїх персональних даних з метою реалізації моїх прав як члена громадської організації та виконання Статутних завдань ГО МАЛіЖ.

« ___» ___________ 20 __ р.                                       Підпис _____________


Примітка: учні до 10 років вступають до МАЛіЖ за згодою батьків, які мають це підтвердити своїм підписом у заяві вступника.ДОВІДКА опублікованих робіт

 № п/п Назва матеріалу Коли і де було надруковано Жанр
       
       
       
       
       
       
       
       
       

________________________                                         __________________
Підпис вступника до МАЛіЖ                                             Прізвище та ініціали

«      » ____________ 20__ р.МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЛІТЕРАТУРИ І ЖУРНАЛІСТИКИ

Місце
фото
3 ✕ 4 см                 

ОБЛІКОВА КАРТКА №
____
cлухача Міжнародної академії літератури і журналістики


Час поступлення ______________________________

Прізвище, ім'я, по-батькові_____________________

Місце навчання___________________________________________

Адреса постійного проживання ______________________________________________

Телефон _______________________________________ E-mail ____________

Дата народження і рік, місце народження ___________________________________

Національність ______________________

Освіта ______________________________

Володіння іноземними мовами ______________________________________

Володіння комп'ютером ____________________________________________

Творча діяльність _________________________________________________

Коло захоплень ___________________________________________________

___________________________

Особливі відмітки _________________________________________________

Відмітки про сплату членських внесків ____________

№ поштового переказу і коли відправлено ____________________________


«   »____________________________
(Дата заповнення облікової картки)

__________________                 ___________________
Підпис                                           Прізвище та ініціали


Ким рекомендований _______________________________________________                                                      

Підпис __________________________ДВОСТОРОННЯ УГОДА

Про співпрацю між громадською організацією «МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЛІТЕРАТУРИ і ЖУРНАЛІСТИКИ», (далі МАЛіЖ, сторона 1, в особі ____________ ГО МАЛіЖ, що діє на підставі Статуту ГО МАЛіЖ) та дирекцією школи сторона 2 в особі ___________________________________________________________ . Укладаючи двосторонню угоду, громадська організація «МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЛІТЕРАТУРИ І ЖУРНАЛІСТИКИ» має наміри:

 1. У своїх та партнерських засобах масової інформації друкувати твори cлухачів МАЛіЖ літературно-мистецького осередку школи __________________________ .
 2. Запрошувати сторону 2 до участі у заходах, що проводяться за планом Міжнародної академії літератури і журналістики.
 3. Направляти до редакцій всеукраїнських газет твори юних літераторів та художньо-мистецькі роботи учнів школи _______________________ . Розташовувати програмні та інформаційні матеріали у партнерських виданнях.

ДИРЕКЦІЯ ШОЛИ, іншого навчального закладу_________________________________має наміри:

 1. Відповідно до Статуту МАЛіЖ заснувати в _________________ школі літературно-мистецький осередок.
 2. Готувати для опублікування в літературно-мистецькому журналі МАЛіЖ «СУЗІР'Я-ФЕСТ» та веб-порталу МАЛіЖ твори юних поетів і прозаїків, митців малюнку і фото, поширювати видання серед школярів.
 3. Відзначати творчі роботи слухачів МАЛіЖ, у порядку встановленому Положеннями про творчі конкурси.
 4. Сприяти та приймати участь у фестивалях, конкурсах, інших спільних заходах.
 5. Запрошувати слухачів МАЛіЖ із інших шкіл _________________ до участі у заходах, що проводяться за планом літературно-мистецького осередку (за окремим планом).
 6. Сприяти публікації творів в авторських та колективних збірках.
 7. Здійснювати творчу діяльність за Статутом МАЛіЖ.

За необхідністю до угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, які затверджуються у двосторонньому порядку. Угода набирає чинності з дня її підписання.

ЗА
Міжнародну академію літератури і журналістики


Підпис _________________                                          _________________
                                                                                        Прізвище та ініціали

Місце печатки
                                               

ЗА
Дирекцію
______________________________  школи                              


Підпис ___________________                                       _________________
                                                                                        Прізвище та ініціали


Місце печатки


«    » ____________ 20___ року


Примітка: Угода складається у 2-х прим. Один після підписання представником МАЛіЖ та директором школи залишається у навчальному закладі, другий – у ГО МАЛіЖ.

ЧИКАГО
КИЇВ
БАКУ
АЛМАТИ