Історія, символіка, офіційні документи

Урочиста Присяга
члена громадської організації
«Міжнародної Академії літератури і журналістики»

«Я (Ім'я, Прізвище) вступаю в ряди МАЛіЖ за покликом свого серця і великого бажання
старанно працювати над літературним словом, бути прикладом для інших у навчанні,
громадській, творчій діяльності. Зобов'язуюсь захищати історичні і духовні цінності моєї країни.
Буду виконувати Статут МАЛіЖ».

Підпис ____________________ Ім'я, Прізвище
«   » _______________ 20 ___ р.

(Постанова Голови Правління ГО – ректора МАЛіЖу №03 від 04.07.2015 р.)
ЧИКАГО
КИЇВ
БАКУ
АЛМАТИ