Історія, символіка, офіційні документи

Про призначення керівником Міжгірського районного відділення МАЛіЖ.

Призначити (за згодою) на громадських засадах ДОБОНІ Марію Михайлівну
керівником Міжгірського районного відділененя МАЛіЖ.

Керівник ГДТО - ректор
Малої Академії літератури і журналістики
Василь Тарчинець

ЧИКАГО
КИЇВ
БАКУ
АЛМАТИ