Історія, символіка, офіційні документи

НАКАЗ №2
від
12.03.2021 р.

Про призначення КИСЛЕНКО Тетяни Анатоліївни помічником-консультантом  ректора МАЛіЖ з культурно-мистецьких програм.

1.Відповідно до Статуту МАЛіЖ та з метою покращення культурно-мистецької роботи МАЛіЖ призначити почесного члена МАЛіЖ помічником-консультантом з культурно-мистецьких програм за згодою  (на громадських засадах).

2. КИСЛЕНКО Тетяна Анатоліївна   працює під керівництвом ректора МАЛіЖ.

3. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на Хамардюка Йосипа Олександровича заступника ректора МАЛіЖ, відповідального секретаря Правління.

Голова Правління ГО - ректор МАЛіЖ

 В.Ф. Тарчинець

ЧИКАГО
КИЇВ
БАКУ
АЛМАТИ