Історія, символіка, офіційні документи

Міжнародна академія літератури і журналістики

НАКАЗ №1
від 10.05.2019 р.

Про призначення члена МАЛіЖ (02.09.2014) АЛФЕРОВОЇ Алесі (за згодою)
адміністратором-дизайнером веб-порталу МАЛіЖ

1. Відповідно до Статуту МАЛіЖ призначити члена МАЛіЖ( 02.09.2014) АЛФЕРОВУ
Алесю (за згодою) адміністратором-дизайнером веб-порталу МАЛіЖ і видати їй
відповідне службове посвідчення анг. мовою.

2. Виконання даного наказу покладаю на заступника ректора МАЛіЖ – відповідального
секретаря Правління ХАМАРДЮКА Й.О.

Голова Правління ГО – ректор МАЛіЖ: В.Ф. Тарчинець

 
ЧИКАГО
КИЇВ
БАКУ
АЛМАТИ