Історія, символіка, офіційні документи

Міжнародна академія літератури і журналістики

НАКАЗ №3
Від 17.10.2019 р.

Про призначення голови Мукачівського міського відділення-філії Лариси Строїн та заступника голови Мукачівського міського відділення-філії Тетяни Мішко

Відповідно до Статуту МАЛіЖ і протоколів №5 загальних зборів Мукачівського міського відділення-філії ГО МАЛіЖ і  №12 засідання Правління ГО МАЛіЖ від 10.10.ц.р наказую:

  1. Призначити головою Мукачівського міського відділення-філії Лариси Строїн та заступника голови Мукачівського міського відділення-філії Тетяни Мішко.
  2. Виконання даного наказу покласти на відповідального секретаря правління МАЛіЖ Йосипа Хамардюка.

Голова Правління ГО -ректор МАЛіЖ: В.Ф. Тарчинець

ЧИКАГО
КИЇВ
БАКУ
АЛМАТИ