ОС «Міжнародна наукова школа універсології»
Міжнародний Центр впровадження програм ЮНЕСКО
Міжнародна академія літератури і журналістики (МАЛіЖ)
Університет «Львівський Ставропігіон»
Міжнародний інститут універсології
Українська академія універсології
Міжнародна громадська організація «Еволюція співдружності» (Білорусь)
Польська академія універсального управління (Польща)
Департамент освіти і науки Львівської обласної державної  адміністрації

staro epigon

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь в ІІI Міжнародної Відкритої Конференції  "ОСВІТА НОВОЇ ЕПОХИ", яка відбудеться через систему Zoom 5-7 лютого 2021 року

Мета Конференції: ініціація освіти майбутнього для міжнародної громадськості і прогресивно мислячих людей.


Завдання Конференції:

1. презентація концепції універсального освіти в новій епосі,
2. створення умов конструктивного діалогу професіоналів освіти майбутнього для формування простору співтворчості,
3. ознайомлення широкої громадськості з унікальними навчальними курсами Міжнародного інституту універсології,
4. формування перспективних шляхів співтворчості.

Програма конференції:

5 лютого 2021 з 11.00 до 14.00

Стратегії освіти нової епохи

1. Вітальне слово В.А. Полякова, громадського професора, президента Міжнародної наукової школи універсології.
2. Вітальне слово Я.М. Кміта, професора, ректора університету «Львівський Ставропігіон».
3. Виступ «Концепція універсального освіти» Т.А Хойнацького, директора Міжнародного інституту універсології, к.н.гос.упр. Хойнацького Т.А.
4. Презентація навчальних курсів Міжнародного Інституту Універсології керівниками кафедр і відділів МІУ.
5. Запрошення до навчання і співпраці.

6 лютого 2021 з 11.00 до 14.00

Ділова гра

Нова якість життя людини майбутнього
Про універсальну систему якості людини, колективу, суспільства
Нова епоха вимагає нового Людини з новим розумінням, що відбуваються громадських і когнітивних трансформацій. Якість життя змінюється разом з цінностями нового часу і вимагає нового мислення і нової целеориентации. На зустрічі в інтерактивному форматі від міжнародних фахівців Ви дізнаєтеся про нову універсальної системі якості життя і діяльності нової епохи.

7 лютого 2021 з 11.00 до 14.00

Майстер-класи та подання напрямків
Міжнародного інституту універсології:
1. Астросістемологі і універсальне прогнозування
2. Соціосістемологія
3. Універсальне управління
4. Нестандартне мислення і інверсологія
5. Псіхосістемологія і універсальні технології розвитку
6. Универсалии здоров'я
7. Універсальне моделювання простору життя
8. Відповіді на питання, спілкування, запис на індивідуальні консультації.
Заявки до участі направляти на адресу електронної пошти або по телефону:
За підсумками Конференції планується випуск електронного збірника матеріалів.

Вимоги до публікації:

Тези надсилаються в текстовому редакторі WORD (шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,5). Параметри сторінки: зверху, знизу, праворуч, ліворуч - 2,5 см, абзацний відступ - 1,25 см. У правому верхньому кутку: ініціали та прізвище автора. Назва по центру, великими літерами. Перелік літератури привести в кінці статті після слів «Список використаних джерел». Посилання наводяться в тексті у квадратних дужках. Наприклад: [3, с.234], або [5; 7]. Обсяг матеріалу, представленому в такому вигляді, повинен бути від 2 до 3 сторінок.Відповідальність за зміст і оформлення статей несуть автори
Орієнтовний план тез:
Вступ. Мета. Результати досліджень. Висновки.
Тези повинні мати такі структурні елементи:
Прізвище та ініціали автора (ів), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, назва тез, текст, список використаних джерел.

 Контакти для довідок за телефоном:
+48 503165117 Тетяна Хойнацького
+38 0955857094 Олена Голуб
+38 067 973 3180 Вікторія Кушнір
+38 067 6345317 Юлія Гуртовая
+380668893910 Юрій Сербінскій

 
ЧИКАГО
КИЇВ
БАКУ
АЛМАТИ

Новини МЦВП ЮНЕСКО

kwity lemech

Вітаємо Михайла Петровича Кот!

27 квітня 2021

Голові Міжнародного Центру впровадження програм ЮНЕСКО
КОТ М.П.

azerbaidzan prapor

To the Rector of the International Academy ofliterature and journalism

05 квітня 2021

To the Rector of the International Academy ofliterature and journalism

Tarchynets V.

Dear...

angelina oborin

Ковід – не кара за гріх

18 березня 2021

Пишу цю статтю з молитвою і Богом перед собою. Не можу не написати і описати те, що довелося...