Історія, символіка, офіційні документи

НАКАЗ №5
від 31.08.2021 р.

Про призначення МОНДИ Катерини редактором «МАЛіЖ_Інформ» веб-порталу МАЛіЖ.

1. Відповідно до Статуту МАЛіЖ та з метою покращення роботи «МАЛіЖ_Інформ» призначити: членкиню МАЛіЖ МОНДУ Катерину редактором «МАЛіЖ-Інформ», (за згодою на громадських засадах).

2. МОНДА Катерина готує, редагує, додає ілюстрації і розташовує на сайті МАЛіЖ інформаційні та інші публікації, працює під керівництвом ректора МАЛіЖ, головного редактора і адміністратора веб-порталу МАЛіЖ.

3. Контроль за виконанням даного наказу покладаю на Хамардюка Йосипа Олександровича заступника ректора МАЛіЖ, відповідального секретаря Правління.

Голова Правління ГО - ректор МАЛіЖ

В.Ф. Тарчинець

ЧИКАГО
КИЇВ
БАКУ
АЛМАТИ